Nhìn thấu chiến lược social media của đối thủ và “copy”