Hôm rồi UX Hacker có nhắc tới #Phase, 1 tool Design (giống giống Sketch) nhưng …