Hôm nay UX Hacker thấy cái tool làm User flows màu mè dễ thương quá nên share ch…