Hola ACE, sáng sớm thấy cái plugin hay quá nên muốn share với mn luôn. Plugin nà…