Hola ACE, Ngày hôm nay #Microsoft vừa chính thức cho ra mắt 1 Collaboration too…