FIGMA đã chính thức ra mắt. 500 ae dùng thử và cùng bàn luận nào. :D #Designer …