;) Cùng xem video dưới đây để thấy được #Component trong Framer X mạnh và linh …