Cùng điểm qua 1 số cái mới cho phiên bản Sketch 40 qua video này cho trực quan h…