Constraints là gì? Nó được áp dụng ra sao vào thiết kế?