Colour Theory là gì? Bạn đã áp dụng đúng cho thiết kế của mình chưa?